Djelatnosti u oblasti termoenergetike su: izrada prostorno-planske dokumentacije, izrada tehničke dokumentacije i revizija projektne dokumentacije. U okviru prostorno-planske dokumentacije izrađuju se grafički i tekstualni prilozi trasa za cjevovode daljinskog grijanja, moguće vrste energije za zagrijavanje prostorija u objektima, planiranje kotlovnica ili toplana i slično.
U okviru tehničke dokumentacije izrađuju se idejni projekti i projekti za izvođenje instalacija grijanja, hlađenja, provjetravanja i klimatizacije za sve vrste objekata – stambenih, poslovnih, stambeno-poslovnih, industrijskih i privrednih. Takođe se izrađuje tehnička dokumentacija za termoenergetska postrojenja kao što su kotlovnice za centralno grijanje sa pratećom opremom, blokovske kotlovnice, toplane, cjevovodi daljinskog grijanja, toplotne stanice, sušare, instalacije komprimiranog vazduha u industriji, stanice za snadbjevanje gorivom motornih vozila i mjerno regulacione stanice za potrošnju prirodnog gasa, kao i tehnička dokumentacija za montažu industrijske opreme kao što su transportni sistemi, oprema za drobljenje i separaciju, instalacije procesne industrije.