Nase preduzece zaposljava 79 radnika
Posjedujemo sve potrebne licence

Kadrovi

Konsultantski tim "PROJEKT" a.d. čine zaposleni čija je kvalifikaciona struktura respektabilna, i sastoji se od visoko kvalifikovanih stručnjaka od kojih su 4 magistra / master i 2 doktoranta.
Struktura firme je podijeljena na 10 strukovnih biroa.

"PROJEKT" a.d. posjeduje licence i rješenja:

  Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

 • za izradu strateških dokumenata prostornog uređenja
 • za vršenje tehničkog pregleda objekata
 • za izradu tehničke dokumentacije
 • za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine
 • za reviziju tehničke dokumentacije
 • za nostrifikaciju tehničke dokumentacije
 • za vršenje energetskog pregleda zgrada

  Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – Inspektorat za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara

 • za vršenje poslova izrade elaborata zaštite od požara, uz tehničku dokumentaciju za građenje objekata

  Ministarstva saobraćaja i veza, agencija za bezbijednost saobraćaja Republike Srpske

 • za obavljanje poslova revizije, odnosno provjere bezbijednosti saobraćaja

  Ministarstva prostornog uređenja Vlade Federacije BiH

 • za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata: Prostornih i Urbanističkih planova, detaljnih planskih dokumenata
 • za izradu tehničke dokumentacije i nadzor
 • za obavljanje poslova nostrifikacije inostrane investiciono – tehničke dokumentacije

  Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Federacije BiH

 • za obavljanje stručnih poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte ili aktivnosti propisane u grupi A člana 4 Pravilnik

  Ministarstva okoliša i turizma Vlade Federacije BiH

 • za izradu studija uticaja na okoliš

  Vlade Brčko Distrikta

 • o ovlašćenju za izradu dokumenata prostornog planiranja
 • za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, revizije tehničke dokumentacije, nadzora nad građenjem

Oprema

Poslovne prostorije preduzeća "PROJEKT" a.d., se nalaze na tri etaže u poslovnoj zgradi u ulici Veselina Masleše br.1, u Banjaluci. Arhiv preduzeća je smješten u poslovnom prostoru u Romanijskoj ulici.
"PROJEKT" a.d., posjeduje savremenu opremu kojom se koristi u obavljanju svojih djelatnosti, između ostalog računarsku opremu koju čine 80 računara (DTK IV, IBM IV), 6 lap-top (IBM,COMPAQ), 3 plotera (Hewlett Packard),10 laserskih štampača (Hewlett Packard), 3 kopir aparata (Xerox), 3 skenera (Contex, 2 video bim (Epson).

Koristimo licencirane programske pakete: Nemetschek, Lima Software, ArchiCad 8.1, Area Cad Gis 2008, Autodesk AutoCAD LT 2006, Leica Geo Office, Gavran-Civil Modeler, GCM 2004, Auto Cad Map 3D 2009,Cad Lock Se, Programski sistem Survey

Prateću opremu čine uništavač papira, telefaks, grafoskop, digitalni fotoaparati, mjerni instrumenti i drugo.

Preduzeće posjeduje sopstveni vozni park od 6 automobila marke Mercedes ML (1), Peugeot (4), Dacia daster (1).

 • opremu za uzrokovanje i analizu površinskih i podzemnih voda na terenu (wqc- multiparametar)
 • opremu za mjerenje i analizu buke (fonometar 2250L i softver za mapiranje buka LIMA 5.2)
 • automatski instrument za mjerenje emisije gasova
 • automatska mjerna stanica za kontrolu kvaliteta vazduha (analizator čađi, analizator za SO2, O3, CO, NO, NO x i NO 2, set za metereologiju, E- BAM MASS monitor i data logger za prijem podataka)
 • opremu za uzimanje uzoraka za analizu kvaliteta zemljišta u neporemećenom stanju do dubine 7m

  Posjedujemo i sljedeću geodetsku opremu:

 • totalnu stanicu sa pratećim priborom i opremom (2 kom.)
 • GPS/GNNS dvofrekventni prijemnici sa pratećim priborom i opremom (2 kom.)
 • ručni laserski daljinomjer DIST05