U okviru elektrotehnike, bavimo se oblastima elektroenergetike i telekomunikacija i to poslovima sljedećeg sadržaja:

 • Izrada tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje (stambeni, stambeno-poslovni, proizvodni, hotelski, medicinski objekti), za objekte niskogradnje (javna rasvjeta saobraćajnica, semaforizacija raskrsnica), za energetske objekte (trafostanice, kablovske trase, dalekovodi), za telekomunikacione objekte i sisteme (bazne stanice, optički vodovi i telekomunikacione trase),
 • Izrada prostorno-planske dokumentacije (elektro faza),
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova u toku izgradnje objekata (elektro faza).

Bogat sadržaj referenci dokazuje stručnu osposobljenost i iskustvo naših stručnjaka na navedenim poslovima.


Tehnicka dokumentacija

 • STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENjEM RADOVA NA REALIZACIJI PRIKLjUČNOG VODA 10(20) kV SA DVIJE TRAFOSTANICE
 • PROJEKAT OBAVJEŠTAVANjA I UZBUNjIVANjA STANOVNIŠTVA NIZVODNO OD HE „BOČAC“
 • IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT ILUMINACIJE ZA STARI GRAD KLjUČ
 • DEJNI I GLAVNI PROJEKAT ELEKTRO I MAŠINSKE FAZE ZA ASFALTNU BAZU „TUK“ U VELIKOJ KLADUŠI
 • IZVEDBENI PROJEKAT ZA ELEKTRO I MAŠINSKE INSTALACIJE AGROINDUSTRIJSKE ZONE NOVA TOPOLA

Urbanizam

 • UTU ZA IZGRADNjU TRAFOSTANICE ZA POTREBE NAPAJANjA SKLADIŠNO-PROIZVODNOG OBJEKTA „NORAPLAST“ U ULICI BLAGOJA PAROVIĆA 108 U NASELjU TUNjICE U BANjALUCI
 • UTU ZA IZGRADNjU TRAFOSTANICE SA PRIKLjUČNIM DALEKOVODOM NA k.č. br. 1092/2 K.O. VRBANjA II , BANjALUKA
 • UTU ZA IZGRADNjU DALEKOVODA 35kV i 10kV DALEKOVODNE GRADILIŠNE INFRASTRUKTURE ZA GRADILIŠTE HE ULOG, KALINOVIK
 • UTU I PRIBAVLjANjE SAGLASNOSTI NEOPHODNIH U POSTUPKU IZDAVANjA LOKACIJSKIH USLOVA ZA IZGRADNjU DV 110 kV BRČKO 2 - UGLjEVIK
 • SM I UTU ZA IZGRADNjU KABLOVSKOG DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ZA SEOSKO PODRUČJE MAGLAJANA I MRČEVACA, LAKTAŠI
 • UTU ZA IZGRADNjU TRAFOSTANICE SA PRIKLjUČNIM DALEKOVODOM ZA POTREBE NAPAJANjA STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA NA ZEMLjIŠTU OZNAČENOM KAO K.Č. BR. 124/10, 124/13, 124/14 i 124/17 K.O. TRN
 • IZMJENA UTU ZA PRIKLjUČAK NA NISKONAPONSKU MREŽU POSLOVNOG OBJEKTA NA k.č. 1092/2 K.O. VRBANjA II, BANjALUKA
Nadzor projekta zeljeznice

Nadzor projekta - modernizacija signalnog i telekomunikacionog sistema duž željezničke dionice Banja Luka - Doboj

Lokacija: Banja Luka - Doboj, BiH
Investitor: Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka
Godina izrade: 2015/2017.

Glavni projekat rasklopnog postrojenja

Glavni projekat rasklopnog postrojenja, kablovske kanalizacije, trafostanica i javne rasvjete u TBP (Tenloški Biznis Park) u naselju Ramići

Lokacija: Ramići, Banja Luka
Investitor: GRAD BANjA LUKA – Odjeljenje za prostorno uređenje
Godina izrade projekta: 2015