Kabinet Direktora

Direktor Mr MIROSLAV VUJATOVIĆ, 00387 51 211 516

Zamjenik direktora STOJAN VUJATOVIĆ, dipl.inž.arh 00387 51 233 262

Kabinet i pravna služba 00387 51 211 516

Faks: 00387 51 233 298

Služba finansija

Sertifikovani računovođa DANIJELA VUJATOVIĆ, dipl.ecc. 00387 51 233 274

B.1. Strukovni biro za arhitektonsko i urbanističko projektovanje i planiranje, stručni nadzor i reviziju

Kontakt koordinatora biroa: 00387 51 233 262

B.3. Strukovni biro za arhitektonsko i urbanističko projektovanje i planiranje

Kontakt koordinatora biroa: 00387 51 233 275

B.5. Strukovni biro za konstrukciju, nostrifikaciju tehničke dokumentacije i reviziju

Kontakt koordinatora biroa: 00387 51 233 268

B.6. Strukovni biro za logistiku

Kontakt koordinatora biroa: 00387 51 233 286

B.7. Strukovni biro za saobraćaj i niskogradnju

Kontakt koordinatora biroa: 00387 51 233 270

B.8. Strukovni biro za hidrotehniku

Kontakt koordinatora biroa: 00387 51 233 273

B.9. Strukovni biro za elektroenergetiku i telekomunikacije

Kontakt koordinatora biroa: 00387 51 233 282

B.10. Strukovni biro za termoenergetiku

Kontakt koordinatora biroa: 00387 51 233 318

KONTAKT

Kontaktirajte nas

Veselina Masleše 1/IV, Banja Luka

00387 51 211 516

051/233-298

projekt@inecco.net

projekt@projektad.com