Petlja

Konsultantske usluge nadzora na izgradnji Mahovljanske petlje (na autoputu E 661 Banja Luka - Gradiška u Laktašima - Mahovljani)

Nadzor na izgradnji petlje na autoputu Banjaluka-Gradiška u Laktašima – Mahovljani - prema FIDIC procedurama -
Godina izrade: 2012.

Slika nadzor Klasnice

Nadzor nad izgradnjom proširenja magistralnog puta sa objektima na M-16 Banja Luka - Gradiška, dionica Prijedorska petlja - Klašnice

Lokacija: Banja Luka
Investitor: JP "Putevi" Republike Srpske
Godina izrade: 2012.

Petlja

Glavni projekat i nadzor nad izvođenjem objekta nadstrešnice za očuvanje spomenika "TOPOLA UŽASA" u Donjoj Gradini

Donja Gradina

Slika nadzor Klasnice

Trinaest stambenih jedinica individualnog stanovanja na području Opštine Gradiška

Lokacija: Gradiška
Investitor: Hilfswerk Austria International, Representation office Sarajevo,ul. Derviša Numića br.6., 71000 sarajevo, BiH