strateska procjena UP Vlasenica slika projekta

Novi bajpas sistem za izdvajanje hlorida / transport i doziranje na MC i Postrojenje za redukciju NOx u procesu proizvodnje klinkera

Lokacija: Opština Lukavac
Investitor: FCL d.o.o. Lukavac
Godina izrade: 2017

Strateska procjena autoput Banja Luka - Doboj slika

Vjetroelektrane Mesihovina – LOT 1a: Temelji, tornjevi i vjetroturbine

Lokacija: Tomislavgrad
Investitor: JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“, d.d. Mostar
Godina izrade: 2016

strateska procjena UP Vlasenica slika projekta

Vjetroelektrana Slovinj s transformatorskom stanicom TS 110/30 kV Slovinj

Lokacija: Slovinj, Glamoč
Investitor: Vjetroelektrane d.o.o. Glamoč
Godina izrade: 2016

Strateska procjena autoput Banja Luka - Doboj slika

Termoelektrana Ugljevik 3, snage 2x300MW

Lokacija: Ugljevik
Investitor: Comsar Energy RS d.o.o. Banja Luka
Godina izrade: 2014

strateska procjena UP Vlasenica slika projekta

Tehnologija za implementaciju sistema za integrisano upravljanje otpadom u Unskom-sanskom kantonu – deponija Krivodol

Lokacija: Bosanska Krupa
Investitor: Regionalna Deponija "US REG DEP" d.o.o. Bihać
Godina izrade: 2014

Strateska procjena autoput Banja Luka - Doboj slika

Termoelektrana Stanari, snage 300MW

Lokacija: Stanari, Doboj
Investitor: EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o.
Godina izrade: 2011