Opseg djelatnosti iz oblasti saobraćaja i niskogradnje prožet je principima održivog razvoja, iznalaženja optimalnih funkcionalnih rješenja i multidisiplinarnim te intermodularnim pristupom.
Razvoj i realizacija koncepta saobraćajne infrastrukture sagledava se inicijativno sa prostorno-planskog (makro), te se detaljno razlažu na mikro nivou. Na ovaj način se i interaktivno komponuje saobraćajna infrastruktura sa ispostavljenim i perspektivnim saobraćajnim zahtjevima, mrežom višeg nivoa i oslonjenim sadržajima. Tehnička dokumentacija iz oblasti niskogradnje obuhvata idejne, građevinske projekte za izvođenje, projekte izvedenog stanja.

U oblasti sobraćaja izrađuju se idejna rješenja, projekti regulisanja i projekti vođenja saobraćaja na gradskim i vangradskim putnim mrežama, te studijska dokumentacija sa posebnim osvrtom na segmente bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i planiranje mjera zaštite životne sredine.
Visoka stručna osposobljenost i iskustvo našeg radnog tima ogleda se kroz niz uspješno realizovanih predmeta vezanih za spektre strukovnog djelovanja.

Tehnička dokumentacija iz oblasti niskogradnje obuhvata:

  • Idejni projekat
  • Glavni projekat
  • Izvedbeni projekat
  • Projekat izvedenog stanja
Mahovljanska petlja

Konsultantske usluge nadzora na izgradnji Mahovljanske petlje (na autoputu E 661 Banja Luka - Gradiška u Laktašima - Mahovljani)

Nadzor na izgradnji petlje na autoputu Banjaluka-Gradiška u Laktašima – Mahovljani - prema FIDIC procedurama -
Godina izrade: 2012.

Slika kruzna raskrsnica

Idejni projekat za izgradnju kružne raskrsnice na ukrštanju obilaznice oko Gradiške i magistralnog puta M16 u naselju Brestovcina, Gradiška

Lokacija: Brestovčina, Gradiška
Opština Gradiška
Godina izrade: 2016.

Slika nadzor Klasnice

Nadzor nad izgradnjom proširenja magistralnog puta sa objektima na M-16 Banja Luka - Gradiška, dionica Prijedorska petlja - Klašnice

Lokacija: Banja Luka
Investitor: JP "Putevi" Republike Srpske
Godina izrade: 2012.

Idejni projekat za sestu transferzalu slika

Idejni projekat za VI transferzalu i idejno rješenje za VI transferzalu i podvožnak na sekciji: Od ulice Džemala Bijadića do raskrsnice sa ulicom Safeta Zajke

Lokacija: Sarajevo
Kanton Sarajevo, Ministarstvo Saobraćaja, direkcija za puteve
Godina izrade: 2014.

Slika prosirenje magistralnog puta M16

Glavni projekat proširenja magistralnog puta sa objektima na M16 Banja Luka - Gradiška - dionica Prijedorska petlja

Lokacija: Banja Luka
Investitor: JP "Putevi" Republike Srpske
Godina izrade: 2014.

Brcko prosirenje puteva, izgranja trotoara i mostova

Glavni projekat puteva, trotoara, mostova i autobuskih stajališta na području Brčko Distrikt

Lokacija: Brčko
Brčko disktikta Bosne i Hercegovine (Vlada Brčko disktikta BiH, Odjeljenje za javne poslove)
Godina izrade: 2017.

Slika MHE Hrcavka

Glavni projekat MHE Hrčavka S-H-2, Republika Srpska
Sa pristupnog puta i spojem na magistralni put

Lokacija: Ugljevik
Investitor:„Drina Hydro Energy" d.o.o. Ugljevik
Godina izrade: 2013.

Idejni projekat za sestu transferzalu slika

Glavni projekat nastval ul. akademika Jovana Surutke do spoja sa planiranom ul. B. Ćopića u Banja Luci

Lokacija: Banja Luka
Godina izrade: 2016.

Slika MHE Hrcavka

Glavni projekat dijela ul. akademika Jovana Surutke i novoprojektovane saobraćajnice - poprečna veza između ul. B. Ćopića i akademika j. Surutke u Banja Luci

Lokacija: Banja Luka
Godina izrade: 2016.

Idejni projekat za sestu transferzalu slika

Glavni projekat za izgradnju ogranak Grčke ulice na dijelu k.č.br. 3248/1 i dijelu k.č.br. 3246 k.o. Banjaluka 7 (n.pr.)

Lokacija: Banja Luka
Godina izrade: 2014.

Slika MHE Hrcavka

Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja na ukrštanju magistralnog puta M-4 i regionalnog puta R-473

Lokacija: Teslić
Godina izrade: 2014.