Izrada prostorno-planske dokumentacije obuhvata analizu zatečenog stanja prostora kroz valorizaciju građevinskog fonda i obradu analitičko-dokumentacione osnove, utvrđivanje opštih i posebnih ciljeva, te prijedloga koncepcije distribucije namjena u prostoru. Kroz održavanje stručne rasprave, razradu varijanti, izlaganju na javnom uvidu, te istovremenim usklađivanjem sa integralnim pristupom planiranju i načelima održivog razvoja omogućava se izrada prostorno-planske dokumentacije u demokratskom procesu.

vrtic

Urbanistički projekat "Luke - Centar" u Bihaću

Lokacija: Bihać, BiH
Godina izradnje projekta: 2012.