Izrada prostorno-planske dokumentacije obuhvata analizu zatečenog stanja prostora kroz valorizaciju građevinskog fonda i obradu analitičko-dokumentacione osnove, utvrđivanje opštih i posebnih ciljeva, te prijedloga koncepcije distribucije namjena u prostoru. Kroz održavanje stručne rasprave, razradu varijanti, izlaganju na javnom uvidu, te istovremenim usklađivanjem sa integralnim pristupom planiranju i načelima održivog razvoja omogućava se izrada prostorno-planske dokumentacije u demokratskom procesu.

Kotor Varos urbanisticki plan

Urbanistički plan Kotor Varoš

Lokacija: Kotor Varoš
Investito: Opština Kotor Varoš
Godina izrade projekta: 2014. god.

Opstina Vlasenica urbanisticki plan

Urbanistički plan područja Opštine Vlasenica 2016 - 2036

Lokacija: Opština Vlasenica
Investior: Opština Vlasenica Godina izrade projekta: 2017.

Kotor Varos urbanisticki plan

Urbanistički plan Kozarska Dubica 2020

Lokacija: Kozarska Dubica
Investito: Opština Kozarska Dubica
Godina izrade projekta: 2006. god.

Opstina Vlasenica urbanisticki plan

Urbanistički plan Modriča 2020

Lokacija: Opština Modriča
Investior: Opština Modriča Godina izrade projekta: 2006.

Kotor Varos urbanisticki plan

Urbanistički plan Slatina za period 2007 - 2022

Lokacija: Slatina
Godina izrade projekta: 2011. god.