Izrada prostorno-planske dokumentacije obuhvata analizu zatečenog stanja prostora kroz valorizaciju građevinskog fonda i obradu analitičko-dokumentacione osnove, utvrđivanje opštih i posebnih ciljeva, te prijedloga koncepcije distribucije namjena u prostoru. Kroz održavanje stručne rasprave, razradu varijanti, izlaganju na javnom uvidu, te istovremenim usklađivanjem sa integralnim pristupom planiranju i načelima održivog razvoja omogućava se izrada prostorno-planske dokumentacije u demokratskom procesu.

Gornji tok rijeke Neretve Regulacioni plan

Regulacioni plan gornjeg toka rijeke Neretve (za područje obuhvata hidroelektrane "HES Gornja Neretva"

Lokacija: Opština Gacko, RS, BiH
Investitor: Mini hidro elektrana ’Marvel’L.t.d. Kalinovik
Godina izrade projekta: 2013.

Kamenica Regulacioni plan

Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Kamenica" sekcija "D" u Bihaću

Lokacija: Opština Bihać, BiH
Investitor: Opšina Bihać
Godina izrade projekta: 2012.

Ceravci Regulacioni plan

Izmjene i dopune Regulacionog plana "Ceravci 1" Područje "F"

Lokacija: Opština Bihać, BiH
Investtor: Opšina Bihać
Godina izrade projekta: 2013.

Ceravci Regulacioni plan

Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Centralana zona Kozarska Dubica" u dijlu ulice Svetosavska

Lokacija: Opština Kozarska Dubica, BiH
Investitor: Opšina Kozarska Dubica
Godina izrade projekta: 2014.

Ceravci Regulacioni plan

Izmjene i dopuna Regulacionog plana "Donje Polje" u Foči

Lokacija: Opština Foča, BiH
Investtor: Opšina Foča
Godina izrade projekta: 2006.

Ceravci Regulacioni plan

Regulacioni plan preduzeća "Bosanka" Banja Luka

Lokacija: Banja Luka, BiH
Investitor: Grad Banja Luka
Godina izrade projekta: 2009.

Ceravci Regulacioni plan

Regulacioni plan za uređenje obala Vrbasa u Banjaluci

Lokacija: Banja Luka, BiH
Investtor: Grad Banja Luka
Godina izrade projekta: 2010.

Ceravci Regulacioni plan

Regulacioni plan "Novo Naselje"

Lokacija: Ugljevik, BiH
Investitor: Opština Ugljevik
Godina izrade projekta: 2010.

Ceravci Regulacioni plan

Regulacioni plan "Agroindustrijske zone Nova Topola"

Lokacija: Gradiška, BiH
Investtor: Opština Gradiška
Godina izrade projekta: 2008.

Ceravci Regulacioni plan

Izmjena dijela Regulacionog plana "Centar" Doboj - revizija

Lokacija: Doboj, BiH
Godina izrade projekta: 2010.

Ceravci Regulacioni plan

Regulacioni plan za izgradnju hidroelektrane Ulog na Neretvi

Lokacija: Opština Kalinovik, BiH
Investtor: Opština Kalinovik
Godina izrade projekta: 2010.

Ceravci Regulacioni plan

Regulacioni plan "Industrijska zona Kula Zeban"

Lokacija: Opština Vlasenica, BiH
Godina izrade projekta: 2010.

Ceravci Regulacioni plan

Izmjena Regulacionog plana Centar I

Lokacija: Istočno Novo Sarajevo
Investtor: Opština Istočno Novo Sarajevo
Godina izrade projekta: 2017.

Ceravci Regulacioni plan

Regulacioni plan "Centar II"

Lokacija: Istočno Novo Sarajevo
Godina izrade projekta: 2017.

Ceravci Regulacioni plan

Izmjena i dopuna dijela Regulacionog Plana sjeverna zona Kalesija

Lokacija: Kalesija
Godina izrade projekta: 2017.

Ceravci Regulacioni plan

Izmjene i dopune Regulacionog plana Ozimice II

Lokacija: Istočno Novo Sarajevo
Godina izrade projekta: 2017.