Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

avascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-me

 

Adresa:
Veselina Masleše 1/4, Banja Luka

PDV broj 401555970004

JIB 4401555970004


 

Kabinet Direktora

Direktor Mr MIROSLAV VUJATOVIĆ, 00387 51 211 516, 00387 51 213 798

Zamjenik direktora MLADENKO TRIVUNOVIĆ, dipl.inž.građ 00387 51 233 262

Šef kabineta direktora SANJA BAJIĆ 00387 51 233 260,
faks 00387 51 233 298, e-mail: projekt@inecco.net

Stručni saradnik za javne nabavke MIRJANA NIKOLIĆ, dipl.ecc. 00387 51 211-516

Pravna služba MILIJANA DOJČINOVIĆ, dipl.pravnik 00387 51 233 263
                   VESNA MUČALOVIĆ, dipl.pravnik 00387 51 233 263

Služba finansija

Sertifikovani računovođa
DANIJELA VUJATOVIĆ, dipl.ecc. 00387 51 233 274, 00387 51  211 676

Stručni saradnik za finansijsko - računovodstvene poslove
BRANKA KONTIĆ, dipl.ecc. 00387 51 233 274

B.1. Strukovni biro za arhitektonsko i urbanističko projektovanje
       i planiranje, stručni nadzor i reviziju

Koordinator biroa - odgovorni/samostalni projektant i planer
BRANISLAV JEINIĆ, dipl.inž.arh.

Zamjenik koordinatora biroa - odgovorni/samostalni projektant i planer
STOJAN VUJATOVIĆ, dipl.inž.arh. 00387 51 233 287

B.3. Strukovni biro za arhitektonsko i urbanističko projektovanje
       i planiranje

Koordinator biroa - odgovorni/samostalni projektant i planer
RADOJKA NOŽICA, dipl.inž.arh. 00387 51 233 267

Zamjenik koordinatora biroa - odgovorni/samostalni projektant i planer
VITOMIR MALEŠEVIĆ, dipl.inž.arh. 00387 51 233 320

Zamjenik koordinatora biroa - odgovorni/samostalni projektant
BOJAN BILJANOVIĆ, dipl.inž.arh. 00387 51 233 265

B.5. Strukovni biro za konstrukciju, nostrifikaciju tehničke 
       dokumentacije i reviziju

Koordinator biroa - odgovorni/samostalni projektant i planer
ALEKSANDAR BJELAJAC, dipl.inž.građ. 00387 51 233 268

B.6. Strukovni biro za logistiku

Koordinatora biroa - odgovorni/samostalni projektant i planer 
SANJA DOBRNJAC, dipl.inž.tehn. 00387 51 233 281

B.7. Strukovni biro za saobraćaj i niskogradnju

Koordinator biroa - odgovorni/samostalni projektant i planer
JADRANKA IVETIĆ, dipl.inž.građ. 00387 51 233 270

Zamjenik koordinatora biroa - odgovorni/samostalni projektant i planer
DARKO ČVORIĆ, dipl.inž.građ. 00387 51 233 277

B.8. Strukovni biro za hidrotehniku

Koordinator biroa - odgovorni/samostalni projektant i planer
DARIJAN MIŠANOVIĆ, dipl.inž.građ. 00387 51 233 272

Zamjenik koordinatora biroa - odgovorni/samostalni projektant i planer
MIRJAM MILOJEVIĆ, dipl.inž.građ. 00387 51 233 272

B.9. Strukovni biro za elektroenergetiku i telekomunikacije

Koordinatora biroa - odgovorni/samostalni projektant i planer
MARKO SAVIĆ, dipl.inž.el. 00387 51 233 282

B.10. Strukovni biro za termoenergetiku

Koordinator biroa - odgovorni/samostalni projektant i planer
RODOLjUB JANKOVIĆ, dipl.inž.maš. 00387 51 233 273

Zamjenik koordinatora biroa - odgovorni/samostalni projektant i planer
SVJETLANA ĆEJIĆ, dipl.inž.maš. 00387 51 233 285

 

 

 
             © PROJEKT AD BANJA LUKA- 2010
                 Veselina Masleše 1, Banja Luka