Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

avascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-me

 

ARHITEKTURA PEJZAŽNA ARHITEKTURA

 

 

U okviru izrade tehničke dokumentacije objekata visokogradnje izrađujemo:

•  Idejna rješenja          
•  Idejne projekte
•  Projekte za izvođenje
•  Projekte za izvođenje enterijera
•  Reviziju tehničke dokumentacije
•  Nostrifikaciju tehničke dokumentacije.

Naša referenc lista projektovanih objekata visokogradnje predstavljena je širokim dijapazonom, od stambenih, poslovnih, javnih, industrijskih, komunalnih i drugih infrastrukturnih objekata visokogradnje.


 

HOTEL PAVILjONSKOG TIPA SA TERAPEUTSKIM BLOKOM
U SLATINI
Republika Srpska, BiH
Projekat za izvođenje
Površina objekta 8 100 m2
Godina izrade projekta 2009.

 

OBJEKAT VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE
Republika Srpska, BiH
Izvođački projekat, projekat rekonstrukcije i dogradnje
Površina objekta  2 000 m2
Godina izrade projekta 2009.

SPORTSKA DVORANA NA PALAMA
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat,
Površina objekta  17467 m2
Godina izrade projekta 2009.

  FUDBALSKI STADION U OKVIRU SPORTSKO - REKREATIVNOG
KOMPLEKSA U BANjALUCI 
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat, konkurs
Površina obuhvata kompleksa 19 ha
Godina izrade projekta 2009.

STAMBENI OBJEKAT U JEVREJSKOJ ULICI U BANjALUCI
Republika Srpska, BiH
Projekta za izvođenje
Površina objekta Po+P+3+M
Godina izrade projekta  2009

  STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT, TREBINjE
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat i projekat za izvođenje
Površina objekta P+5, 2 750 m2
Godina izrade projekta  2009.
STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT, TREBINjE
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat i projekat za izvođenje
Površina objekta P+4+M, 910 m2
Godina izrade projekta  2009.
  ZGRADA NARODNE BIBLIOTEKE REPUBLIKE SRPSKE
U DERVENTI
Republika Srpska, BiH
Izvođački projekat, rekonstrukcije i sanacije fasade 
Godina izrade projekta 2009.

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT, LAKTAŠI
Republika Srpska, BiH
Površina objekta Po+P+5, 9 136 m2
Projekat za izvođenje
Godina  izrade projekta 2009.

 

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT U JEVREJSKOJ ULICI,
BANjA LUKA
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat i projekat za izvođenje
Površina objekta Po+P+3, 1 020 m2
Godina izrade objekta 2009.

INDUSTRIJSKI KOMPLEKS "NORA - PLAST“,
NASELjE TUNjICE, BANjA LUKA
Republika Srpska, BiH
Projekat za izvođenje
Godina izrade projekta 2009.

  KAPELA U OKVIRU GROBLjA „KULjANI“
NASELjE KULjANI, BANjA LUKA
Republika Srpska, BiH
Godina izrade projekta 2008.

OBJEKAT NEUROLOŠKOG ODJELjENjA U KRUGU ZFMR
"DR MIROSLAV ZOTOVIĆ", BANjA LUKA, Republika Srpska, BiH
Površina objekta Su+P+1+Pe, 3 850 m2
Idejni projekat i projekat za izvođenje
Godina izrade projekta 2008.

 

STAMBENO - POSLOVNI KOMPLEKS BTS, MOKRI DOLOVI, TREBINjE
Republika Srpska, BiH
Projekat za izvođenje
Površina objekta 16 000 m2
Godina izrade projekta 2008.

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT U ULICI
MAJKE JUGOVIĆA, ČELINAC
Republika Srpska, BiH
Projekat za izvođenje,
Godina izrade objekta 2007.

  SPORTSKA DVORANA, LAKTAŠI
Republika Srpska, BiH
Projekat za izvođenje
Površina objekta, 6 500 m2
Godina izrade projekta 2007.

FABRIKA KREČA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA, KREŠEVO
Federacija BiH, BiH
Idejni projekat i projekat za izvođenje
Površina izgrađene parcele, 35 000 m2
Godina izrade projekta 2007.

  STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "BINAKOM", BANjA LUKA
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat, projekat za izvođenje i nadzor
Površina objekta Po+P+4+M, 5 000 m2
Godina izrade objekta 2007.

BUTIK - HOTEL "KALDERA", LAKTAŠI-KOBATOVCI
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat, projekat za izvođenje,
projekat za izvođenje enterijera i nadzor
Površina objekta 3 000 m2
Godina  izrade projekta 2007.

 

MOTEL I BENZINSKA PUMPA, TREBINjE
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat i projekat za izvođenje,
Površina objekta, 1 300 m2
Godina izrade projekta  2007

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT  "BLOK V"
KOMPLEKS ALEJA CENTAR BANjA LUKA
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat i projekat za izvođenje,
Površina objekta Po+P+6+M, 25 600 m2
Godina izrade objekta 2006 -2007.

  HOTEL "KARDIAL", TESLIĆ
Republika Srpska, BiH
Projekat za izvođenje, rekonstrukcije, adaptacije i nadogradnje
Površina objekta, 16 000 m2
Godina izrade projekta 2006.
PROIZVODNO-SKLADIŠNI OBJEKAT "’Mc MILAN", BANjA LUKA
Republika Srpska, BiH
Projekat za izvođenje,rekonstrukcije i adaptacije
Površina objekta, 10 464 m2
Godina izrade projekta 2006.
  PARK "’PETAR KOČIĆ", BANjA LUKA
Republika Srpska, BiH
Projekat za izvođenje
Površina 0.6 ha
Godina  izrade projekta 2006.

SPORTSKA DVORANA, FOČA
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat i projekat za izvođenje
Površina objekta, 5 000 m2
Godina izrade projekta  2006.

 

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "PRIMAT-INVEST", LAKTAŠI
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat i projekat za izvođenje
Površina objekta 6 600 m2
Godina izrade objekta 2006.

POSLOVNI OBJEKAT "’MINISTARSTVO ODBRANE", BANjA LUKA
Republika Srpska, BiH
Projekat za izvođenje
Površina objekta P+3, 3000 m2
Godina  izrade projekta 2005-2006
 

VODENI PARK "AQUANA", BANjA LUKA
Republika Srpska, BiH
Projekat za izvođenje i
nostrifikacija tehničke dokumentacije
Godina  izrade projekta 2005/2006

POSLOVNI OBJEKAT "NEŠKOVIĆ-OSIGURANjE", BANjA LUKA
Republika Srpska,BiH
Projekat za izvođenje,
Površina objekta P+1, 5 000 m2
Godina izrade projekta  2005.
  POSLOVNI OBJEKAT U ULICI KNjAZA MILOŠA, BANjA LUKA
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat, projekat za izvođenje i nadzor
Površina objekta Po+P, 4000 m2
Godina realizacije projekta 2004.
POSLOVNI OBJEKAT CKUD "VESELIN MASLEŠA"
BANjA LUKA
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat i projekat za izvođenje,
Površina objekta Su+P+2+M, 3 500 m2
Godina izrade projekta 2004.
 

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "BLOK V"
KOMPLEKS ALEJA-CENTAR, BANjA LUKA
Republika Srpska, BiH
Idejni projekat i projekat za izvođenje,
Površina objekta 30 000 m2
Godina izrade projekta 2004.

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT "INTEGRA INŽENjERING",
BANjA LUKA
Republika Srpska, BiH
Projekat za izvođenje
Površina objekta Po+P+4+M, 8000 m2
Godina izrade projekta 2000.

     

 

  povratak na vrh strane

 dokumentacija 2000

 

 
             © PROJEKT AD BANJA LUKA- 2010
                 Veselina Masleše 1, Banja Luka